ข้อมูลกองทุนการออมแห่งชาติปี 2567 และดูว่าข้อดีกองทุนเงินออมแห่งชาติ

กองทุนการออมแห่งชาติคืออะไร?

ชื่อของกองทุนเงินออมแห่งชาติหรือกองทุนการออมแห่งชาติอาจจะเป็นที่รู้จักของคนบางกลุ่มเท่านั้น สำหรับใครที่มีค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือยังไม่รู้ว่ากองทุนการออมแห่งชาติคืออะไร จะขออธิบายว่ากองทุนการออมแห่งชาติหรือชื่อย่อกอช. คือ องค์กรณ์ที่ส่งเสริมเงินออมของลูกค้าและเป็นหลักประกันเพื่อจ่ายเงินบำนาญหลังจากที่ลูกค้ายกเลิกไปแล้ว โดยที่กองทุนเงินออมแห่งชาติเป็นองค์กรณ์ของรัฐโดยตรงไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานเอกชนหรือราชการใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับปี 2567 มานี้ มีหลายคนที่หันมาสมัครใช้บริการกับทางกองทุนการออมแห่งชาติ เพราะเชื่อว่ากอช.ให้สิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าแก่การสมัครโดยเฉพาะการที่รัฐบาลจะเป็นผู้ค้ำประกันให้กับลูกค้าของกองทุนเงินออมแห่งชาติทุกคน นอกจากนี้แล้ว การสมัครกองทุนการออมแห่งชาติยยังช่วยปลูกฝังนิสัยการออมเงินให้กับตัวเราอีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในยามที่คับขันหรือต้องการใช้เงินด่วนฉุกเฉิน เมื่อถึงเวลานั้นก็จะจะได้ไม่ต้องไปหยิบยืมเงินใคร เพราะเรามีเงินออมคอยช่วยเหลือนั่นเอง

 

คุณสมบัติของคนที่สามารถเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติได้

กล่าวได้ว่าในปี 2024 มีหลายคนที่มองหาแหล่งเงินออมที่น่าเชื่อถือและให้ผลประโยชน์ที่ค่อนข้างน่าสนใจ ซึ่งกองทุนการออมแห่งชาติหรือตัวย่อ กอช. ก็เป็นอีกแหล่งเงินออมที่น่าสมัครใช้บริการไม่น้อย กระนั้นก็ตาม กองทุนการออมแห่งชาติเงื่อนไขในการรับสมัครนั้นได้ระบุไว้ว่าผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของกองทุนเงินออมแห่งชาติต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุระหว่าง 15-60 ปี อีกทั้งไม่ได้สังกัดอยู่ในกองทุนอื่น ๆ และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระบบบำนาญบำเหน็จของรัฐและเอกชน

 ทั้งนี้ภายหลังจากได้เป็นสมาชิกของ กอช. แล้ว ท่านควรรู้หลักการออมเงินของกองทุนการออมแห่งชาติรวมไปถึงต้องรู้ข้อมูลคร่าว ๆ ว่ากองทุนการออมแห่งชาติมีลักษณะอย่างไร เพื่อให้เรามองภาพออกและปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออมเงินในหน่วยงานนี้ ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากกระทู้กองทุนการออมแห่งชาติ pantip โดยจะมีสมาชิกกองทุนเงินออมแห่งชาติหลากหลายท่านแลกเปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกัน

 

ทำไมอาชีพอิสระถึงควรออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติ

เหตุผลที่คนประกอบอาชีพอิสระควรออมเงินส่วนหนึ่งในกองทุนการออมแห่งชาติก็เพราะกองทุนเงินออมแห่งชาติเป็นกองทุนที่จะรวบรวมเงินของท่านให้ปลอดภัยและให้ผลตอบแทนในระดับที่พอรับได้ อีกทั้งการสมัครหรือลงทะเบียนใช้บริการกับทางกอช.ยังช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระได้รับสวัสดิการที่พึงจะได้รับอีกด้วย โดยหากผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สมัครกองทุนการออมแห่งชาติมีอายุระหว่าง 15-30 ปี ท่านจะได้รับเงินสมทบสูงสุด 600 บาทต่อปี หากท่านอายุ 30-50 ปี จะได้รับเงินสมทบสูงสุด 960 บาทต่อปี และหากท่านที่เข้าร่วมกองทุนเงินออมแห่งชาติมีอายุระหว่าง 50-60 ปี จะได้รับเงินสมทบมากสุด 1200 บาทต่อปี 

อย่างไรก็ตาม ท่านที่เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติมั่นใจได้ว่ากอช.จะนำเงินออมของท่านไปลงทุนตามหลักการออมเงินของกองทุนการออมแห่งชาติที่มีข้อมูลเปิดเผย เช่น นำเงินออมไปลงทุนสินทรัพย์ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย หุ้น ตราสารหนี้ เงินฝาก หรือพันธบัตร เป็นต้น