รัฐบาลแจกเงินนักเรียนคืออะไร? พร้อมคุณสมบัติของผู้รับเงินล่าสุด

รัฐบาลแจกเงินนักเรียน 2000 บาท มีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง?

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ปกครองและนักเรียนหลายท่านคงได้ทราบข่าวแล้วว่ารัฐบาลแจกเงินนักเรียนเป็นจำนวนเงินคนละ2000 บาท ซึ่งการที่รัฐบาลแจกเงินนักเรียนก็เป็นหนึ่งในโครงการรัฐบาลที่มุ่งหวังช่วยเหลือนักเรียนรวมไปถึงเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ในช่วงปี 2567 มานี้ อย่างไรก็ตาม นักเรียนจะสามารถลงทะเบียนได้ 1 คนต่อ 1 สิทธิเท่านั้น

กล่าวได้ว่าการแจกเงินนักเรียนลงทะเบียนเพื่อรับเงิน2000 บาทในปี 2024 จะช่วยให้ประชนได้เข้าถึงเงินเยียวยามากขึ้น เพราะหากเราสังเกตโครงการรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่ากลุ่มคนที่ได้รับเงินเยียวยาส่วนมากคือคนวัยทำงาน ผู้พิการ หรือผู้อยู่ในสิทธิมาตรการสังคม การมาของรัฐบาลแจกเงินนักเรียน 2567 หรือโครงการเงินเยียวยานักเรียนล่าสุดจึงเป็นสิ่งที่น่าจับตามองในแง่ดีอย่างยิ่ง แน่นอนว่านักเรียนบางคนมีครอบครัวที่ลำบากและต้องดูแล การได้เงิน2000 บาทก็มากพอที่จะให้เด็กคนนั้นนำไปจุนเจือครอบครัวได้

 

หากไม่ได้รับเงินจากโครงการรัฐบาลแจกเงินนักเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดควรทำอย่างไร?

รัฐบาลแจกเงินนักเรียนเป็นหนึ่งในโครงการรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือนักเรียนผ่านเงินเยียวยา2000 บาท โดยที่โครงการรัฐบาลแจกเงินนักเรียนมีกรอบระยะเวลาในการช่วยเหลือที่กำหนด สำหรับท่านที่สงสัยว่าแจกเงินนักเรียนวันไหน โครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2024 – 7 กันยายน 2024 อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ท่านได้สมัครแล้วอาจจะได้รับเงินช้าเร็วไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสถานศึกษานั้น ๆ แต่ท่านจะได้รับเงินอย่างแน่นอนไม่เกินวันที่ 7 กันยายน 2567 กรณีที่ท่านสมัครโครงการรัฐบาลแจกเงินนักเรียน แต่กลับยังไม่ได้รับเงินเยียวยาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดทั้ง ๆ ที่คุณสมบัติมีครบทุกอย่าง อีกทั้งวิธีและขั้นตอนลงทะเบียนก็ทำอย่างถูกต้อง เช่นนี้แล้วให้ท่านติดต่อไปยังสถานศึกษาของท่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสายด่วนเบอร์โทร 1579 และ 1693 เป็นต้น 

 

รัฐบาลแจกเงินนักเรียน 2000 เอาไปทำอะไรดีให้เกิดประโยชน์?

เชื่อว่านักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ครอบครัวมีครอบพร้อมอาจจะไม่ได้ใส่ใจเท่าไรนักกับเงินเยียวยา2000 บาทจากการที่รัฐบาลแจกเงินนักเรียน อย่างไรก็ดี สำหรับนักเรียนที่ขาดสนและไม่มีทุนทรัพย์ที่ได้รับการแจกเงินนักเรียนลงทะเบียนอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะเงินจากโครงการรัฐบาลแจกเงินนักเรียนสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างและโครงการรัฐบาลดังกล่าวนี้เองก็ไม่ได้ระบุคุณสมบัติและวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายอีกด้วย ฉะนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุด นักเรียนที่ผ่านการอนุมัติลงทะเบียนพร้อมทั้งได้เงิน2000 บาทแล้ว ควรนำเงินที่ได้ต่อยอดการเรียนรู้ เช่น ค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าหนังสือเรียน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นต้นทุนของรากฐานการเรียนรู้ในปัจจุบัน ซึ่งจะดีกว่าการนำเงินที่รัฐบาลแจกเงินนักเรียนไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายโดยไม่ได้ไตร่ตรองก่อน 

เนื่องจากเงินช่วยเหลือนักเรียนมีจำกัด หลายคนจึงอยากรู้ว่าเงินเยียวยานักเรียนใครได้บ้าง ซึ่งทั่วไปแล้ว รัฐไม่ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงแต่เชื่อว่านักเรียนที่ผ่านการอนุมัติโครงการรัฐบาลแจกเงินนักเรียนต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากวิด19 ในระดับหนึ่ง อีกทั้งต้องมีความประพฤติที่ดี และเป็นที่เชื่อมั่นของครูอาจารย์ อนึ่ง โครงการรัฐบาลอย่างเช่นเงินเยียวยานักเรียนล่าสุดนี้เพิ่งมีขึ้นในปี 2567 ซึ่งก็ต้องมาติดตามดูว่าภายหลังจากนี้ รัฐบาลจะมีโครงการช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนนักศึกษามากยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไร