สินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุด

9000 บาท/เดือน บาท
รายได้
ถึง ไม่เกิน 28% ต่อปี%
อัตราต่อปี
สูงสุด 24 เดือน
ระยะเวลากู้เงิน

“กรุงไทยใจดี” สินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุด

สินเชื่อกรุงไทยอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างหนึ่งที่คนวัยทำงานบางท่านคุ้นเคยดี เพราะธนาคารกรุงไทยจะเจาะกลุ่มลูกค้าวัยทำงานโดยเฉพาะข้าราชการเป็นต้น อย่างไรก็ดี สินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยหรือสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดอย่างเช่นสินเชื่อกรุงไทยใจดีก็ถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่น่าสนใจอย่างมากในปี 2024 นี้ 

ถึงแม้ว่าในรายละเอียดของสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดอย่างสินเชื่อกรุงไทยใจดีจะระบุว่าผู้ขอสินเชื่อกรุงไทยต้องมีรายได้ 30000 บาทต่อเดือน แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ขอสินเชื่อสามารถรวบรวมรายได้จากแหล่งอื่น ๆ มารวมเป็นก้อนเดียวก็ได้เช่นกัน อีกทั้ง ณ ปี 2567 นี้ ผู้สมัครบริการสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด19 ก็เป็นไปได้ว่าทางธนาคารกรุงไทยจะอนุโลมบ้าง แต่สิ่งสำคัญมาก ๆ เลยก็คือผู้ลงทะเบียนจะต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นจำนวนมาก

 

สินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดต้องสินเชื่ออเนกประสงค์ 2567 

หากจะถามว่าสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดที่น่าสนใจในปี 2567 คือสินเชื่อไหน เชื่อว่าชื่อของสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยอย่างสินเชื่ออเนกประสงค์จะเป็นชื่อที่หลายคนนึกถึง อาจจะกล่าวได้ว่าสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดดังกล่าวเป็นสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 15000ก็ได้ เนื่องจากธนาคารกรุงไทยได้ระบุไว้ว่าลูกค้าที่ต้องการกู้เงินกรุงไทยชนิดนี้ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรายได้ 13000 บาทขึ้นไป นั่งหมายความว่าผู้ที่มีรายได้ 15000 บาทที่นับว่าเป็นรายได้น้อยแล้วก็มีสิทธิที่จะใช้บริการสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดดังกล่าวนี้

อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดอย่างสินเชื่ออเนกประสงค์ 2567 ก็อาจเรียกได้เช่นกันว่าเป็นสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000 ซึ่งผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถนำรายได้จากใบเสร็จและหลักฐานอื่น ๆ มารวมกันเพื่อขอยื่นลงทะเบียนได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น วงเงินกู้สูงสุดที่ท่านจะได้รับจากสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยอย่างสินเชื่ออเนกประสงค์จะอยู่ที่ 5 ล้านบาท 

 

อยากสมัครสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุด ใช้เอกสารอะไรในการลงทะเบียนบ้าง?

สินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดแบ่งย่อยออกเป็นสินเชื่อหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นบริการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดี หรือสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย (สินเชื่ออเนกประสงค์) เป็นต้น โดยรายละเอียดแต่ละสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยล่าสุดก็มีวงเงินและดอกเบี้ยแตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครนั้นแทบจะไม่ได้แตกต่างกันมาก สิ่งที่เราต้องเตรียมมาในการขอสินเชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานช้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงสำเนาทะเบียนบ้าน และสลิปเงินเดือน/เอกสารแสดงรายได้ พร้อมทั้ง statement ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน จากนั้นก็ดำเนินการกู้เงินกรุงไทยได้เลย ที่น่าสนใจคือในปี 2024 นี้ เราสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ที่แอพธนาคารกรุงไทยได้เลยโดยไม่ต้องติดต่อที่ธนาคารสาขา

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ไม่กำหนด - บาท
รายได้
ถึง ไม่กำหนด%
อัตราต่อปี
สูงสุด 2 เดือน
ระยะเวลากู้เงิน
10000 บาท/เดือน - บาท
รายได้
ถึง ไม่เกิน 25% ต่อปี%
อัตราต่อปี
สูงสุด 36 เดือน
ระยะเวลากู้เงิน
ไม่กำหนด - บาท
รายได้
ถึง ไม่เกิน 24% ต่อปี%
อัตราต่อปี
สูงสุด 12 เดือน
ระยะเวลากู้เงิน