ชัยฤทธิ์ลีสซิ่ง

ไม่กำหนด บาท
รายได้
ถึง ไม่เกิน 36% ต่อปี%
อัตราต่อปี
สูงสุด 12 เดือน
ระยะเวลากู้เงิน

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของชัยฤทธิ์ลีสซิ่งมีอะไรบ้าง?

ชัยฤทธิ์ลีสซิ่งหรือบริษัทชัยฤทธิ์ลิสซิ่งเป็นบริษัทลีสซิ่งที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักเท่ากับบริษัทลีสซิ่งขนาดใหญ่เท่าไรนัก แต่ถึงกระนั้นชัยฤทธิ์ลีสซิ่งก็มีบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจง ซึ่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อของชัยฤทธิ์ลิสซิ่งในปัจจุบัน (ปี 2567) ประกอบด้วย สินเชื่อรถยนต์ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถจักรยานยนต์ และผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร หากจะถามว่าสินเชื่อทั้ง 3 ที่กล่าวมานี้ดีไหม ก็ต้องตอบว่าดีอย่างแน่นอน เนื่องจากสินเชื่อทั้ง 3 ประเภทของชัยฤทธิ์ลีสซิ่งสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่ต้องมีหลักประกันและไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน

กล่าวได้ว่าสินเชื่อทั้ง 3 ประเภทของชัยฤทธิ์ลีสซิ่งเป็นแหล่งเงินกู้ชั้นดีสำหรับผู้ที่มีเล่มทะเบียนและเป็นเจ้าของรถที่ต้องการใช้เงินด่วน อย่างที่ทราบกันดีว่าในเวลานี้โดยเฉพาะในปี 2024 มีคนจำนวนมากที่อยากสมัครเงินกู้เพื่อนำเงินที่ได้มาหมุนเวียนในการใช้ชีวิตรวมไปถึงหมุนเวียนธุรกิจของตนให้อยู่รอด

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อรถเพื่อการเกษตร บริษัทชัยฤทธิ์ลีสซิ่ง

สินเชื่อรถเพื่อการเกษตรเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อของชัยฤทธิ์ลีสซิ่งที่น่าสมัครใช้บริการดูสักครั้งสำหรับใครที่มีรถเพื่อการเกษตร เพราะสินเชื่อชัยฤทธิ์ลีสซิ่งทั้งลงทะเบียนได้ง่ายผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ชัยฤทธิ์ลิสซิ่ง เอกสารไม่เยอะ และมีดอกเบี้ยที่ต่ำ ที่สำคัญคือไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เล่มทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง และแผนที่บ้านของท่าน อย่างไรก็ตาม ในส่วนรายละเอียดของวงเงินและอัตราดอกเบี้ยรวมไปถึงค่าธรรมเนียมของสินเชื่อดังกล่าง ทางชัยฤทธิ์ลีสซิ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีไปโดยยึดหลักเกณฑ์ของบริษัท ดังนั้น ท่านใดที่ติดเครดูตโบโรหรือมีรายได้น้อยก็ไม่ต้องกังวลว่าจะใช้บริการสินเชื่อดังกล่าวไม่ได้ เพราะหากท่านติดบูโรและมีรายได้น้อยแต่หากทางชัยฤทธิ์ลีสซิ่งเห็นว่าท่านมีความสามารถในการชำระและมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขของสินเชื่อรถเพื่อการเกษตร เจ้าหน้าที่ก็อาจจะอนุมัติให้ท่านขอสินเชื่อผ่านได้

 

ได้รับบริการไม่ประทับใจ แจ้งเรื่องร้องเรียนกับทางชัยฤทธิ์ลีสซิ่งได้ที่ไหน?

ลูกค้าชัยฤทธิ์ลีสซิ่งบางท่านอาจจะได้รับการบริการที่ไม่ค่อยประทับใจนัก เช่น พนักงานบริการไม่สุภาพ หรือการอนุมัติสินเชื่อล่าช้า เหล่านี้ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังชัยฤทธิ์ลีสซิ่งได้ที่เว็บไซต์ชัยฤทธิ์ลิสซิ่งโดยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่าน อย่างไรก็ตาม การแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ไม่มีวัตถุประสงค์ร้าย แต่เป็นการแนะนำเพื่อให้บริษัทนำไปปรุงปรุงแก้ไขเพ่อที่จะมีผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถจักรยานยนต์ สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร หรือสินเชื่อรถยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ถ้าจะให้ดีผู้ร้องเรียนควรมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการได้รับการบริการที่ไม่เป็นธรรมจากชัยฤทธิ์ลีสซิ่ง โดยท่านสามารถแนบไฟล์มายังแบบฟอร์มร้องเรียนทางออนไลน์ที่เว็บไซต์บริษัทลีสซิ่งดังกล่าว

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

เฉพาะลูกค้า True - บาท
รายได้
ถึง ไม่เกิน 24% ต่อปี%
อัตราต่อปี
สูงสุด 3 เดือน
ระยะเวลากู้เงิน
ไม่กำหนด - บาท
รายได้
ถึง ไม่กำหนด%
อัตราต่อปี
สูงสุด 1 เดือน
ระยะเวลากู้เงิน
ไม่กำหนด - บาท
รายได้
ถึง ไม่เกิน 28% ต่อปี%
อัตราต่อปี
สูงสุด 12 เดือน
ระยะเวลากู้เงิน